+996 312 41-88-77
Slider

Крекер


Glazed flakes

Glazed flakes

Weight 5.5 kg

Glazed Gloves

Glazed Gloves

Weight 3 kg

Asterisks glazed

Asterisks glazed

Weight 3 kg

Pillows with a milk filling

Pillows with a milk filling

Weight 7 kg

Pillows with chocolate filling

Pillows with chocolate filling

Weight 7 kg

Alenka cookies

Alenka cookies

Taste favorite milk
Weight 190 g

Alenka cookies

Alenka cookies

Milk chocolate flavor
Weight 190 g

Cheerfulness with salt

Cheerfulness with salt

Weight 175g